ZTL S.A. - Strona główna arrow Kontakt
Kontakt - Dane teleadresowe i identyfikacyjne
Adres: Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.
w upadłości układowej
20-469 Lublin, ul. Wrotkowska 2
   
   
   
e-mail: tyton@ztl.lublin.pl
NIP: 712-01-50-958
REGON: 430585565
KRS: 0000037545
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 24 630 000 PLN, opłacony w całości
Telefon Faks
Sekretariat :
tyton@ztl.lublin.pl

Główny Księgowy :
ksiegowosc@ztl.lublin.pl

Zespół Controllingu :
controlling@ztl.lublin.pl

Dział Handlowy :
Obsługa klientów hurtowych, informacje na temat aktualnych cenników oraz promocji.
handlowy@ztl.lublin.pl

Sekcja Sprzedaży Detalicznej :
Obsługa klientów sieci punktów sprzedaży detalicznej pod nazwą Saloniki Tytoniowe Cygaleria.
sprzedazdetaliczna@ztl.lublin.pl

Zespół Handlu Zagranicznego :
handelzagraniczny@ztl.lublin.pl

Kierownik Działu Logistyki :
logistyka@ztl.lublin.pl

Kierownik Zespołu Kadr i Płac :
kadry@ztl.lublin.pl

 
Lublin miasto inspiracji, www.gospodarka.lublin.eu
Odwiedzający